''Als jij jouw plek in het universum niet inneemt ontstaat er een gat dat door niemand anders kan worden opgevuld''

Astrologie vormt naast reiki een gouden draad in mijn werk. Het beslaat een aldoor groter wordend onderdeel van mijn toolbox aan methoden en technieken die ik inzet in mijn consulten. Als – psychologisch en zielsgericht – astrologe i.o. ben ik ervan overtuigd dat we worden geboren met een levensdoel (zielsmissie) en een bijbehorende ‘zak’ aan eigenschappen, kwaliteiten, talenten, passies & interesses om dat potentiëel te ont-wikkelen. Hoewel jou je weg wordt gewezen via jouw passies (GPS van de ziel), vinden we het vaak lastig ons te verbinden met onze kern door onder meer alle ruis van de omgeving en de fluisteringen van jouw hart / ziel te kunnen horen, op durven vertrouwen en volgen.

”As above, so below. As within, so without” – Hermes Trismegistus

Geboortehoroscoop

Het kan daarom behulpzaam zijn om (eventueel naast coaching en therapie om de verbinding met jouw Zelf te herstellen en versterken) jouw handleiding, die je bij geboorte hebt meegekregen, te raadplegen. Deze handleiding noemen we ook wel jouw geboortehoroscoop, radix of birth chart. Dit is een soort screenshot van de hemel – en daarmee van de planeetstanden – op het moment van jouw geboorte. Dit is symbolisch weergegeven in een ronde tabel die als het ware als jouw spiegel fungeert. Net als jouw buitenwereld die ook een reflectie is van jouw (onbewuste) binnenwereld. Als hartstochtelijke detective doe ik niets liever dan heel diep in jouw birth chart duiken om erachter te komen wat voor een persoonlijkheid jij hebt, wat jouw sterke en minder zonnige kanten kúnnen zijn (afhankelijk van of en in welke mate je in balans bent). Ik vertel je heel graag waar jouw beperkingen, uitdagingen, maar bovenal mogelijkheden liggen – op alle vlakken – in dit leven.

astrologie
astrologie

Jouw ziel wil in dit leven op één lijn komen met jouw persoonlijkheid om zijn goddelijke levensenergie daar doorheen tot uitdrukking te kunnen brengen. Je kunt het zien als dat we allemaal een uniek (muziek)instrument zijn, waar de universele levensenergie doorheen klinkt. Zo door iedereen heen via onze unieke mogelijkheden en beperkingen van onze fysieke, mentale en emotionele lichamen (instrument). Tezamen kunnen we danwel een extreem valse of goddelijke symfonie, harmonie tot uitdrukking brengen en alles daar tussenin. Het oneindige, vormloze universum wilt zichzelf door ons (het fysieke, de materie, de vorm) heen ervaren. Ten diepste zijn wij een deel van deze goddelijke, universele levensenergie en daarin zijn we één.

Daarom kijk ik vervolgens graag met je naar wat jouw zielsverlangen, zielsgehechtheid en zielswegontwikkeling is en hoe je de complexiteit van jouw persoonlijkheid hiermee kunt integreren. Je bent véél meer dan je denkt. En ik vertel je daar graag alles over. Er is geen goed of fout, enkel mogelijkheden en waarschijnlijkheden. Het is aan jou jouw balans te vinden en een consult aan de hand van astrologie kan hierin erg waardevol zijn.

astrologie

”Ik wil bewustzijn creëren over en mensen begeleiden in het ontwikkelen van hun eigen en daarmee het collectieve potentiëel”

Boek jouw reading

In een astrologisch consult help ik je jouw unieke blauwdruk ontrafelen en ontvouwen en groeien in bewustzijn over wie je bent, wat jouw mogelijkheden zijn, wat je hier op aarde te doen hebt en wat jouw plek daarmee is in het grotere geheel (de symfonie). Dit, voor zowel het bereiken van jouw persoonlijke geluk en voldoening als wel die van het geheel. Je bent het geheel (holisme).

”And I ask the magic question; how does it get any better than this?” – Fia